Banan i bågskytte

Det internationella bågskytteförbundet World Archery Federation (WAF), tidigare känd under akronymen FITA för franska Fédération Internationale de Tir à l’Arc, har tydliga bestämmelser om hur en bana ska skötas. Detta för att minska riskerna för problem och skador, bågskytte kan trots allt användas som vapen och en spänd båge kan vara farligt om man råkar slinta till. Därför är det strikta regler för bågskyttar hur de ska agera. För att göra det så säkert som möjligt för både bågskyttar och publiken har man därför med omsorg bestämt hur långt ifrån publiken måste sitta från skjutplatsen och vilka vinklar som kan vara farliga.

I Stockholm finns det väldigt få bågskyttebanor, det finns en för utomhusbruk och en för inomhusbruk som drivs av Stockholms Bågskjutningsklubb.

Måltavlan

Enkelt sagt så handlar bågskytte om att pricka en måltavla som består av 10 runda ringar i färgerna vit, svart, blå, röd och gul. Prickar man den yttersta ringen får man en poäng och ju närmare mittpunkten man träffar desto mer poäng får man, upp till 10 poäng. Bågskyttarna som tävlar mot varandra brukar vanligtvis alternera vem som skjuter och man summerar poängen allteftersom.

En fin detalj är att precis i mitten av måltavlan finns det vanligtvis en liten cirkel i guld, träffar man denna så får man övertag ifall det blir oavgjort vid poäng, vilket händer oftare än man tror i bågskytte.

En måltavlas storlek varierar beroende på distansen man skjuter ifrån. För bågskytte-tävlingar är den vanligaste avståndet från skytten till måltavlan 18 meter och då används en måltavla på 40 centimeter. Tavlan ökar sedan i storlek ju längre avstånd det blir mellan skytten och tavlan, för 25 meters tävlingar så är storleken på tavlan 60 centimeter. Den största storleken på en måltavla är 122 centimeter som används för 70-meters tävlingar eller längre.

Under WAF’s bestämmelser sker tävlingar på 18-meter och 25-meter inomhus medans längre sträckor sker utomhus.

Banans dimensioner

En bågskyttebana innefattar många delar. Först så är det linjen där du måste vänta, bakom den får du som bågskytt inte spänna bågen med pil. När det är din tur att skjuta på en måltavla måste du passera denna linje och då kommer du till själva skjutplatsen. Beroende på vad för sorts tävling du deltar i kan avståndet från dig till måltavlan variera. Bakom måltavlorna finns det säkerhetsanordningar i form av vall eller nät för pilfång, dock är det fortfarande inte säkert bakom pilfången och ingen beträdelse får ske bortom anordningen, särskilt vid utomhus kan en stark vindpust bära pilen längre än förväntat. Därför är det viktigt att inte ha en publik som sitter bakom måltavlan, även om man kan tycka att tjugo meter avstånd från tavlan bör kännas säkert. En tumregel är att pilen kan färdas upp till 150 meter utomhus om det inte finns någon säkerhetsanordning som exempelvis en hög vall. Publiken sitter därför vanligtvis bakom bågskyttarna eller vid sidan, med stor marginal från skjutplatsen.